Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

CHUYỆN VUI

  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục


    Vài năm trở lại đây, ngành giáo dục - đào tạo Đồng Nai đã tích cực đưa công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của ngành, đặc biệt là hoạt động giảng dạy và học tập. Ông Phan Đức Kỷ, chuyên viên Phòng Trung học (Sở ...