Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu

Tài liệu

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Công văn về việcthực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnhCovid -19 trong trường học

Thực hiện Côngvăn số 550/BGDĐT-GDTC ngày25/02/2020của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcthực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnhCovid -19 trong trường học;Sở GD&ĐTthôngbáovà hướng dẫncácđơnvịthực hiệnnộidung sau