Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 17 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:30 12/02/2020  

Tuần 8 năm 2020
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/02/2020)

- Học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020

- Trực cơ quan: T Nhật-T Tiến-T Dũng-T Hinh-T Phúc

Trực cơ quan: C Mùi-T Tiến-T Dũng-T Hinh-T Phúc

Thứ Ba
(18/02/2020)

Trực cơ quan: T Nhật-T T Hiệu-T Bình-T Hỷ-C Thủy

Trực cơ quan: C Mùi-T T Hiệu-T Bình-T Hỷ-C Thủy

Thứ Tư
(19/02/2020)

Trực cơ quan: T Nhật-C Hương-T Nam-T Hỷ-C Hạnh

Trực cơ quan: C Mùi-C Hương-T Nam-T Hỷ-C Hạnh

Thứ Năm
(20/02/2020)

- Trực cơ quan: T Nhật-T Thiệu-C Phương-C Như-C Thúy.

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng (BGH-BCHCĐ-BTCĐ-TTr-TT-TKHĐ): 9h00'

 Trực cơ quan: C Mùi-T Thiệu-C Phương-C Như-C Thúy.

Thứ Sáu
(21/02/2020)

Trực cơ quan: T Nhật-T Huân-T Lực-C Hải-C Châu.

Trực cơ quan: C Mùi-T Huân-T Lực-C Hải-C Châu. 

Thứ Bảy
(22/02/2020)

Trực cơ quan: T Nhật-T Cường-T Anh-C Nhàn-T Năm.

Trực cơ quan: C Mùi-T Cường-T Anh-C Nhàn-T Năm.

Chủ Nhật
(23/02/2020)