Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 15:54 21/09/2020  

Tuần 39 năm 2020
Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/09/2020)

- Chào cờ

- Dạy và học bình thường

- Trực báo ( 8 giờ)

- Dạy và học bình thường

Thứ Ba
(22/09/2020)

- Dạy và học bình thường

- Dạy và học bình thường

Thứ Tư
(23/09/2020)

- Dạy và học bình thường

- Tập huấn công tác đội tại tỉnh ( Phúc, 3 ngày), Tổ Cm phân công dạy thay.

- Dạy và học bình thường

Thứ Năm
(24/09/2020)

- Dạy và học bình thường

- Tập huấn XDKHGD theo CV 132 của PGD, TP: Theo danh sách

- Tập huấn XDKHGD theo CV 132 của PGD, TP: Theo danh sách.

Thứ Sáu
(25/09/2020)

- Dạy và học bình thường

- Tập huấn XDKHGD theo CV 132 của PGD, TP: Theo danh sách.

- Tham gia hiến máu nhân đạo theo KH Công đoàn

- Dạy và học bình thường

- Tập huấn XDKHGD theo CV 132 của PGD, TP: Theo danh sách

Thứ Bảy
(26/09/2020)

- Dạy và học bình thường

- Dự Hội nghi triển kahi nhiệm vụ năm học tại Sở (HT)

- Dạy và học bình thường

Chủ Nhật
(27/09/2020)

- HỘI NGHI PHHS LỚP ( Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30)

- HỘI NGHỊ PHHS TOÀN TRƯỜNG (9 giờ 45)